Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Służby Rzeczypospolitej:

Borysław Czyżak – Prezes Zarządu Fundacji

Paweł Gieryński – Skarbnik

Rada Fundacji
Rada Programowa