Rada Programowa

 1. Zygmunt Berdychowski
 2. Jacek Cichocki
 3. Zbigniew Derdziuk
 4. Aniela Dylus
 5. Zofia Dzik
 6. Maciej Formanowicz
 7. Andrzej Friszke
 8. Aleksander Hall
 9. Jerzy Hausner
 10. Paweł Horodecki
 11. Michał Komar
 12. Jan Malicki
 13. Krzysztof Meissner
 14. Piotr Mucharski
 15. Andrzej Porawski
 16. Andrzej Rychard
 17. Piotr Sendecki
 18. Wojciech Soczewica
 19. Jerzy Sosnowski
 20. Ks. Andrzej Szostek MIC
 21. Anna Trzeciakowska
 22. Łukasz Turski
 23. Ks. Alfred Wierzbicki
 24. Jan Zabierzewski
 25. Krzysztof Zanussi
 26. Karol Życzkowski

Rada Fundacji
Zarząd