fbpx

Rada Fundacji

Rada Fundacji Służby Rzeczypospolitej:

prof. Jerzy Buzek
Mirosław Chojecki
Maciej Heydel
Jacek Jezierski
prof. Irena Lipowicz
prof. Adam Daniel Rotfeld
prof. Marek Safjan
ks. Aleksander Seniuk
prof. Hanna Suchocka
mec. Jacek Taylor
Henryk Wujec
Jakub Wygnański
Maciej Zięba OP – Przewodniczący Rady Fundacji
prof. Andrzej Zoll

Rada Programowa
Zarząd