fbpx

Misja

Żyjemy w czasach bardzo dynamicznie zmieniającego się otoczenia politycznego. Digitalizacja mediów spowodowała, że nie ma miejsca na prywatną debatę, a w tej publicznie prowadzonej rzuca się w oczy brak refleksji nad polską racją stanu. Dlatego zamierzamy z obecnej debaty politycznej wydobyć problemy Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjować i stymulować debatę nad polską racją stanu, a w jej owocach szukać tego, co nas łączy i co jest warte dalszej propagacji. Planujemy zająć się, w zdecydowanie szerszej perspektywie, wyzwaniami stojącymi przed Polską, przekazać nowej generacji nasze doświadczenie, wspierać ją i motywować do twórczych inicjatyw.

Fundacja nie korzysta ze środków publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi: celami, działalnością i statutem.