fbpx

Działalność

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie konferencji, seminariów, dyskusji i akcji promocyjnych
 • Organizowanie wykładów i szkoleń
 • Prezentowanie polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań w kraju i za granicą
 • Przyznawanie stypendiów
 • Przyznawanie nagrody za wybitne zasługi dla Polski – „Nagrody Służby Rzeczypospolitej”
 • Promowanie działalności wydawniczej w tym publikacji na stronach internetowych
 • Sprawowanie patronatu nad wybranymi wydawnictwami, seriami wydawniczymi, wydarzeniami medialnymi, czy kulturalnymi
 • Prowadzenie programów badawczych i informacyjnych
 • Wspieranie lokalnych społeczności i wspólnot oraz organizacji pozarządowych
 • Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami
 • Wspomaganie materialne, organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji