fbpx

Cele

Celami Fundacji Służby Rzeczypospolitej są:

  • Szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i wizerunku Polski w świecie
  • Identyfikowanie wyzwań i szans Państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej
  • Wzrost świadomości polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań
  • Wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości obywatelskiej
  • Wzmacnianie tożsamości narodowej i lokalnej
  • Wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej
  • Budowa kapitału społecznego
  • Rozwój gospodarczy kraju oparty na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności