fbpx

Wyniki konkursu “Pójść za księdzem Zieją”

Do uczestników Konkursu „Pójść za księdzem Zieją”

Jury Konkursu zorganizowanego przez Fundację Służby Rzeczypospolitej oraz Dom Spotkań z Historią w partnerstwie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacją Edukacyjna im. Jana Karskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II wydało, na podstawie sumy punktów przyznanych przez jurorów poszczególnym uczestnikom  konkursu, następujący werdykt:

I miejsce w kategorii  szkół gimnazjalnych – nagroda w postaci wyjazdu do Rzymu dla Społecznego Gimnazjum „Startowa”:

Za oparty na życiorysie ks. Ziei komiks pozwalający najmłodszym zrozumieć słowo „patriotyzm” . Za samodzielność, rzetelność i urodę pracy która może być wykorzystywana w dalszych projektach edukacyjnych. Za walor historyczny – rzut światła na niedawną przeszłość –  pomagający dzieciom znaleźć swoje miejsce w czasie dzisiejszym.

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – nagroda w postaci wyjazdu do Rzymu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Osse:

Za podjęcie straży nad pamięcią ks. Jana Ziei w miejscu, w którym się urodził i z którym był do końca życia związany. Za ważny projekt historyczny i samowychowawczy.

Ponadto, po uzgodnieniu w dniu 7 grudnia b.r. przez Fundatorów wniosku Jury  – przyznano nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do Rzymu – Gimnazjum nr 6 w Płocku – za film zwracający uwagę swoją rodzimą  urodą i uniwersalnym przesłaniem oraz album prezentujący wielokulturowe korzenie miasta i scenariusz gry miejskiej.

Organizatorzy składają wszystkim uczestnikom Konkursu zarówno młodzieży jak opiekunom szkolnym – serdeczne podziękowanie za udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu. Liczymy, że nie jest to jeszcze koniec naszej współpracy i że uda się nam jeszcze spotkać realizując zadania, którym patronować będzie – formalnie lub tylko ideowo – ksiądz Jan Zieja.